PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poradnictwo pedagogiczne prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim obejmuje m.in.

– zajęcia z zakresu usprawniania poznawczego;

– oddziaływania korygujące zachowania niepożądane;

– działania wzmacniające adekwatne zachowania;

– warsztaty pedagogiczne;

– udzielanie konsultacji, wskazówek i metod postępowania rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych.

Facebook
Skip to content