PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne oferowane w Środowiskowym domu Samopomocy w Grójcu Wielkim obejmuje:

1.Diagnozę psychologiczną składającą się z wywiadu, obserwacji i testów psychologicznych. .

2.Ocenę i monitorowanie stanu psychicznego podopiecznych a razie zaobserwowania niepożądanych lub niepokojących objawów zastosowanie odpowiedniego oddziaływania psychologicznego.

3.Rozpoznawanie psychicznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych potrzeb Uczestników.

4.Wsparcie w rozwiązywaniu problemów o podłożu psychologicznym.

5.Interwencję kryzysową.

6.Zajęcia indywidualne i grupowe kładące nacisk m.in. na usprawnianie poznawcze.

7.Zajęcia indywidualne i grupowe kładące nacisk m.in. na:

– rozwój kompetencji społecznych;

– kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i napięciem;

– uwrażliwianie podopiecznych na potrzeby i uczucia innych osób;

– naukę adekwatnego wyrażania i określania emocji;

– kształtowanie zdolności do tworzenia pozytywnych relacji z innymi;

– kształtowanie asertywnej postawy;

– wypracowanie zdolności adekwatnego i efektywnego rozwiązywania konfliktów;

– kształtowanie poprawnej komunikacji międzyludzkiej;

– kreowanie adekwatnej samooceny oraz, pewności siebie i poczucia własnej wartości.

9.Profilaktykę uzależnień.

10.Psychoedukację podopiecznych, ich rodzin i opiekunów.

11.Konsultacje psychologiczne dla Uczestników oraz ich rodzin i opiekunów.

12.Współpracę z lekarzem psychiatrą i/lub neurologiem. 13.Wydawanie opinii psychologicznych na temat funkcjonowania podopiecznych

Facebook
Skip to content