TERAPIA RUCHOWA

Terapia ruchowa to bardzo przyjemny element oddziaływań wspierająco – aktywizujących prowadzonych w naszym ośrodku. Terapia ruchem obejmuje:

1.Wycieczki autokarowe, spacery po okolicy oraz gry i zabawy organizowane głównie na świeżym powietrzu

2.Poprawę sprawności ruchowej, wzmocnienie ogólnej kondycji i wydolności organizmu.

3. Integrację osób niepełnosprawnych oraz działania korzystanie wpływające na samopoczucie fizyczne jak i psychiczne Uczestników.

4.Gry i zabawy sportowe kształtujące w Uczestnikach systematyczność oraz  odpowiedzialność za zespół i drużynę.

Facebook
Skip to content