TRENING ORIENTACYJNY

Podczas treningu orientacyjnego Uczestnicy rozwijają orientację w czasie, przestrzeni, miejscu oraz w schemacie własnego ciała. Podopieczni uczą się rozróżniać stronę prawą od lewej oraz posługiwać prawidłowo terminami dotyczącymi położenia np.  pod – nad, góra – dół, przed – za, w środku – na zewnątrz itp. Dodatkowo, staramy się aby każda osoba biorąca udział w treningu potrafiła posługiwać się kalendarzem i zegarem oraz właściwie wymieniać i określać dni tygodnia, miesiące pory roku oraz pory dnia. Trening orientacyjny to także nauka wyznaczania kierunków świata oraz posługiwania się mapą.

Facebook
Skip to content