TRENING POSTRZEGANIA ZA POMOCĄ ZMYSŁÓW

Doświadczenia sensoryczne są niezwykle ważne i cenne w przypadku osób niepełnosprawnych, które często z racji ograniczeń ruchowych poznawczych nie mogą w pełni swobodnie, samodzielnie i wielozmysłowo eksplorować i poznawać otoczenia. W tego rodzaju oddziaływaniach znaczącą rolę odgrywa terapeuta i jego relacja z podopiecznym a także dostosowanie indywidualnych form i metod do możliwości osoby niepełnosprawnej.

Trening postrzegania za pomocą zmysłów jest zalecany osobom upośledzonym umysłowo, nadpobudliwym, cierpiącym na zaburzenia ze spektrum autyzmu, przewlekle chorym psychicznie oraz ludziom w podeszłym wieku a także osobom zestresowanym i doświadczającym silnego napięcia nerwowego. Celem treningu jest doświadczanie świata za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, zapachu czy smaku a także uzyskanie odprężenia, relaksu i wyciszenia. Odpowiednia atmosfera pozwala na swobodę i możliwość wyboru odpowiednich bodźców, co sprzyja kreatywności i łagodzi objawy stresu. Stymulacja wielozmysłowa pozwala na poszerzenie bazy doświadczeń zmysłowych, usprawnienie  koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie poczucia i świadomość ciała, oraz zwiększenie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. Co więcej, podczas treningu dbamy o stworzenie bezpiecznych warunków sprzyjających relaksacji, budowaniu wyobrażeń oraz poszerzaniu wiedzy na temat otaczającego świata.

Facebook
Skip to content