TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Ten trening to czas na rozwijanie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych. Uczestnicy uczą się nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, opartych na zaufaniu, tolerancji, otwartości i życzliwości. Ponadto, poprzez udział w treningu kształtują asertywność, adekwatną samoocenę oraz poczucie własnej wartości. Co więcej, ćwiczą wyrażanie swoich emocji, myśli i potrzeb. Celem treningu jest również zapoznanie podopiecznych ze sposobami radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym oraz nauka praktycznego wykorzystywania tych metod.  W ramach treningu podopieczni uczą się także w prawidłowy sposób rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne m.in. poprzez zastosowanie mediacji, negocjacji czy kompromisu.  Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów to również okazja do nabywania i utrwalania nawyku  przestrzegania zasad i reguł życia społecznego oraz kulturalnego zachowania. Tego typu oddziaływania sprzyjają rozwijaniu się między innymi umiejętności współpracy w grupie, poprawnej komunikacji,  odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby i uczucia innych ludzi.

Facebook
Skip to content