USPRAWNIENIE RUCHOWE I REHABILITACJA

Usprawnianie ruchowe i rehabilitacja prowadzone są w formie indywidualnej
i grupowej a profesjonalne wyposażenie Sali rehabilitacyjnej jest dużym atutem naszej placówki. Zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego i rehabilitacji obejmują:

1.Ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające.

2.Ćwiczenia na przyrządach i z przyborami.

3.Ćwiczenia poprawiające sprawność manualną oraz ćwiczenia oddechowe.

4.Ćwiczenia indywidualne dobierane w zależności od dysfunkcji Uczestnika, uwzględniające jego aktualną sprawność, samopoczucie i wydolność organizmu. Będą to m.in. ćwiczenia bierne, czynno – bierne, czynne wolne i wspomagane, czynne z obciążeniem, czynne wolne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z dawkowanym oporem.

5. Przeciwdziałanie atrofii mięśni, powstawaniu przykurczów, zmian patologicznych w stawach oraz tkankach okołostawowych.

6. Wykonywanie zabiegów tj.: masaż klasyczny i mechaniczny, wyciągi, kąpiele perełkowe a także zabiegi fizykoterapeutyczne tj.: światłolecznictwo (naświetlanie lampą sollux i laseroterapię), magnetoterapię, elektroterapię (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, TENS, prądy interferencyjne).

7. Stymulowanie do samodzielności, zachęcanie do podejmowania świadomej aktywności oraz uczenie prozdrowotnego trybu życia.

Facebook
Skip to content