ZAJĘCIA MUZYCZNE

Zajęcia muzyczne to radosne, swobodne oraz sprzyjające twórczości spotkania. Poprzez realne doświadczanie muzykowania nasi podopieczni uwrażliwiają się na odbierane dźwięki oraz  słyszane melodie oraz kształtują pozytywną postawę wobec muzyki. Zajęcia muzyczne to doskonała opcja dla osób pragnących śpiewać solo lub w grupie oraz chcących rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Proponujemy także naukę gry na prostych instrumentach oraz ćwiczenia z zakresu rytmiki.  Nasi podopieczni uczą się również rozpoznawania poszczególnych dźwięków (np. tonu, natężenia czy barwy), zapoznają się z wyglądem danych instrumentów muzycznych czy zaznajamiają się z gatunkami muzycznymi oraz twórczością obecnych i dawnych artystów. Zajęcia muzyczne to świat pasji, ekspresji emocji oraz miejsce do wyrażenia swojej kreatywności i zaprezentowania talentu. 

Facebook
Skip to content