ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Ekspresja plastyczna rozwija procesy psychiczne, wzbogaca osobowość oraz angażuje zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym. W związku z tym pełni znaczącą rolę jako element terapii osób niepełnosprawnych. W zajęciach tych bierze udział większość podopiecznych bez względu na stopień ich sprawności, ponieważ stopień skomplikowania danej pracy czy zadania jest indywidualne dostosowywany do każdego.

Zajęcia plastyczne umożliwiają Uczestnikom rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej. Kształtują poczucie piękna i estetyki, rozwijają kreatywność. Dzięki zajęciom podopieczni poznają różne techniki plastyczne, wykonują różnego rodzaju prace oraz dekoracje okolicznościowe i świąteczne. Co więcej, osoby biorące udział w zajęciach rozbudzają własną ciekawość twórczą, zdobywają nowe doświadczenia, usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową oraz zdolności manualne. Zajęcia tego typu  wpływają korzystnie na rozwój umiejętności współpracy w grupie oraz wzrost samooceny Uczestników dzięki możliwości zaprezentowania swoich zdolności i talentów. Eksponowanie prac po zakończonych zajęciach jest wyrazem docenienia trudu i wysiłku oraz  sprawia podopiecznym dużo radości. Często wykonane podczas zajęć plastycznych prace są wysyłane na konkursy oraz eksponowane na różnego rodzaju wystawach, co dodatkowo wpływa na satysfakcję Uczestników oraz poczucie ich wartości a także motywuje do dalszego kontynuowania swoich pasji.

Zajęcia takie wpływają pozytywnie na kontakty społeczne uczestników, uczą ich współdziałania, wzajemnej pomocy.

Facebook
Skip to content