ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Zajęcia świetlicowe to szereg różnorodnych form aktywności, dlatego też przez większość Uczestników są postrzegane jako ciekawe i atrakcyjne. W ramach zajęć świetlicowych oferujemy między innymi ćwiczenia edukacyjne, biblioterapię czy zadania wspomagające naukę lub podtrzymujące umiejętności pisania, czytania i liczenia. Kładziemy nacisk na wzbogacanie słownika oraz rozwijanie sprawności językowej. Szereg proponowanych ćwiczeń przyczynia się także do poprawy koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Podczas zajęć świetlicowych odbywają się również pogadanki tematyczne, które sprzyjają zwiększaniu zasobu wiedzy ogólnej oraz o otaczającym świecie a przy okazji dają możliwość wykorzystania własnych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. Zajęcia świetlicowe skupiają się dodatkowo na rozbudzaniu zainteresowania filmem, literaturą czy prasą. Osoby korzystające z zajęć mają zapewniony stały dostęp do różnego rodzaju gier planszowych, quizów, radia, telewizji i literatury. Wszystko to sprzyjają odprężeniu, relaksacji a także jest świetnym sposobem na pełne rozrywki spędzanie wolnego czasu w gronie innych ludzi.  Często na zajęciach świetlicowych zachęcamy naszych podopiecznych do angażowania się w różnego rodzaju hobby oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań, co przynosi wiele pozytywnych efektów i satysfakcji.

Facebook
Skip to content