ZAJĘCIA Z NEUROLOGOPEDĄ

Zajęcia prowadzone przez neurologopedię obejmują
1. Stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
2. Stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu.
3. Stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji.
4. Reedukację umiejętności pisania i czytania.

5. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

6. Masaż logopedyczny i regulujący.
7. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe.
8. Diagnozę neurologopedyczną.

Facebook
Skip to content