POMOC W DOSTĘPNIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ

Zakres tych oddziaływań obejmuje m.in. informowanie podopiecznych o placówkach, w których można zdobyć konieczne i niezbędne zaświadczenia lekarskie, wykonać badania specjalistyczne lub umówić się na wizytę lekarską. Ponadto, dotyczy sugerowania wizyt u lekarza psychiatry oraz konsultacji lekarskich
w przypadku zaobserwowania widocznych objawów i zmian chorobowych u danego Uczestnika. Pomoc
w dostępie do niezbędnych świadczeń obejmuje również kierowanie podopiecznych do konkretnych lekarzy specjalistów oraz transport Uczestników po odbiór wykonanych badań, wystawionych zaświadczeń, czy skorzystania z niezbędnych zabiegów medycznych. W miarę możliwości udziela się także pomocy
w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.

Facebook
Skip to content