POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych obejmuje głównie pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czy komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznawani są z adresami instytucji i urzędów w których należy przedłożyć dane dokumenty. Dodatkowo, w ramach tego punktu kładziony jest nacisk na naukę i podtrzymywanie umiejętności samodzielnego wypełniania dokumentacji np. wniosków, podań, petycji czy próśb u podopiecznych ŚDS.

Facebook
Skip to content