TRENING AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Wszystkie oddziaływania wspierająco – aktywizujące prowadzone w ŚDS mają na celu zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Uczestników. W związku z tym nie może zabraknąć treningu aktywizacji zawodowej. Osoby biorące udział w treningu uczą się wyszukiwać pracy za pomocą ogłoszeń zawartych w gazetach, portalach internetowych czy korzystając z Urzędu Pracy. Dodatkowo nabywają umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, ćwiczą autoprezentację oraz biorą udział w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych. Ponadto, terapeuci podczas  treningu aktywizacji zawodowej kształtują postawę sumienności i odpowiedzialności oraz kładą nacisk na wzmacnianie motywacji do działania i samorozwoju. Podopieczni mają również mogą nauczyć się podczas tego rodzaju ćwiczeń dostrzegać swoje mocne strony i możliwości ich wykorzystania oraz popracować nad ograniczeniami. Mamy nadzieję, że dzięki tym oddziaływaniom niektórzy z naszych podopiecznych będą mogli realizować się zawodowo i doświadczać satysfakcji z własnej pracy oraz zintegrują się w pełni ze społeczeństwem.

Facebook
Skip to content