Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do ŚDS - uczestnik

Podanie o przyjęcie do ŚDS - rodzic lub opiekun

Podanie o przedłużenie pobytu

Wniosek o przyznanie pomocy GOPS

Oświadczenie - osoby do kontaktu

Informacja o przyjmowanych lekach

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu

Zaświadczenie od lekarza psychiatry

Zgoda - procedura przyjęcia - uczestnik

Zgoda - procedura przyjęcia - opiekun

Zgoda - procedura przyjęcia - opiekun osoby ubezwłasnowolnionej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Facebook
Skip to content